ÖLANDSHORISONTER, målningar av Olle Dahlkild

Ölandshorisonter är närvarande i alla lägen. Från söder till norr, i öster och väster finner jag motiv att ösa ur. Med fast punkt i Karlevi söker jag utblickar både geografiskt och mentalt. Måleriet är för mig en rastplats där känslor och idéer får möjlighet att flöda fritt. Ändå är jag fast i nuet och geografin, målningarna är lokala både känslomässigt och på plats. Motiven är valda framför allt för att ge intressanta bilder rent måleriskt och formmässigt men också i viss mån för att föra fram aktuella samhälls- och miljöfrågor. Som exempel kan nämnas bilden på det nerlagda kalkstensbrottet som är på väg att vattenfyllas vilket skapar en helt ny biotop, samtidigt som flygets vita streck på himlen påminner oss om koloxidfaran.