Årsmöte

Årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse för Södra Ölands Konstförening år 2022   

 

Styrelsens sammansättning under året

Ordförande Stefan Karsvall, kassör  2022-06-30 – 2022-12-31

Vice ordförande Birgitta Bjurefalk

Sekreterare Helene Jacobson Pettersson

Ledamot Bengt Winbladh

Ledamot Jon Arvesten webansvarig

Ledamot Erik Halldén

Ersättare Lena Hultgren , ansvar medlemsregistret

 

Adjungerad kassör Per Bergström, 2022-01-01 — 2022-06-29

Bokföring Siw Lindahl

Revisor Elisabeth Engqvist

Revisor Jörgen Ohlsson

Valberedning Årsmötet 2022 valde inte någon valberedning

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden samt ett par arbetsmöten.

 

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 20 mars i Mörbylånga församlingshem. 41 medlemmar deltog vid mötet.

Vid mötet lottades konst ut, dels medlemslotteriet för de medlemmar som var medlemmar under 2021 och dels utlottning för de medlemmar som var närvarande på mötet.

Weikko Kuuzela gjorde en mycket fängslande och uppskattad konstperformance.

 

Medlemmar

Medlemsantalet uppgår vid årets slut till 123 personer, en ökning med 9 personer jämfört med året innan. 

Styrelsen skickade i september ut ett påminnelsebrev till tidigare medlemmar som ej hade förnyat sitt medlemsskap. På så sätt fick föreningen in ett stort antal medlemmar. 

 

Organisation

Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar. Medlemskapet berättigar utställande konstnärer att söka utställningsersättning.

Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Mörbylånga kommun.

Föreningen disponerar konsthallen i Mörbylånga och bedriver utställningsverksamhet där under sommarhalvåret och under vinterhalvåret i Kamerala Villan i Mörbylånga.

 

Ekonomi

Ekonomisk redogörelse redovisas i särskild skrivelse.

 

Utställningar konsthallen och i Kamerala Villan  

14 – 29 maj Niklas Elgmo

4 – 19 juni Olle Dahlkild

21 juni – 4 juli Martin Svensson   (egen regi)

9 – 24 juli Elisabeth Lindstedt

30 juli- 14 aug Rebecca Olsson

3 – 11 dec Miniatyrutställning  (Kamerala Villan)

 

Den planerade konstresan hann styrelsen inte genomföra. Idé och vissa kontakter är tagna som en ny styrelse förhoppningsvis kan använda samt genomföra vid ett senare tillfälle.

 

Antalet besökare vid utställningarna var ca 1900 personer. Utställningarna har även besökts av skolklasser.

 

Styrelsen bjöd in medlemmar som kunde tänka sig att vara utställningsvärdar till konsthallen i början av maj. Informerade om utställningsverksamheten och gick igenom rutiner.

 

Olle Dahlkild skänkte två fina vepor till föreningen, vepor som hängde för de stora fönsterna vid hans utställning i somras.

 

Övrig verksamhet

Inga stipendium har, som tidigare år, utdelats till avgångselever i årskurs 9. Styrelsen har påbörjat  inledande diskussioner med bildlärare om hur man kan utveckla samarbetet mellan föreningen och skolornas bildundervisning.

 

Föreningen har en ny hemsida som styrelssen har arbetat med utveckling av. Numera finns föreningen på Facebook.

 

Verksamhetsplan för 2023

 

Årsmöte 26 mars   (inkl konstperformance med Lars Apelmo samt konstlotteri)

 

Utställningar   Oscar Dahl i maj, Lars Henell / Betina Huber juni, Stefan Bennedahl och Christine Weber-Bennedahl juli, Björn Bernström juli/aug, Elin Boberg aug, miniatyrutställning dec. 

 

Övrigt En konstresa i augusti/september om det finns intresserade som är villiga att hjälpa till med genomförandet.

Styrelsen har ambitionen att förbättra informationen till medlemmar och övriga intresserade om verksamheten med hjälp av hemsida, e-post och social medier.

 

Slutord

Styrelsen vill tacka utställningsvärdar, övriga medlemmar och utställare för samarbetet under 2022. 

 

Mörbylånga i mars 2023

 

Stefan Karsvall                 Birgitta Bjurefalk             Helene Jacobson Pettersson

ordförande                         vice ordförande                sekreterare

 

Bengt Winbladh                Jon Arvesten                    Erik Halldén

ledamot                               ledamot                             ledamot

 

Lena Hultgren

ersättare

Adress sommaren


Mörbylånga konsthall
Västerlånggatan 1
380 62 Mörbylånga

Adress vintern


Kamerala Villan
Köpmansgatan 23A
380 62 Mörbylånga

2022© Södra Ölands Konstförening – Hemsida av OW Marketing & Digital Design

X