INFORMATION TILL MINIATYRUTSTÄLLARE:
BLANKETTER DELAS UT PÅ INLÄMNINGEN!

Vi är en ideell förening vars syfte är att
sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckladen lokala konstnärliga verksamheten.


Produktion: Öland på Internet AB